Truca'ns 620 581 494info@sateassistencia.com

Acompanyaments

El servei consisteix en coordinar tot tipus de visites o acompanyaments. Està destinat a persones que, per les seves característiques, no poden gestionar la visita o no disposen d’un familiar o tutor que els pugui acompanyar. La metodologia del servei inclou: transport de l’usuari al lloc de destí (centre, equipament o consulta) i el seu retorn al domicili o residència.

Visites mèdiques

Són aquells acompanyaments que es realitzen a qualsevol centre o consulta mèdica. Inclou el desplaçament d’anada i tornada de l’usuari, recollida d’informació i receptes mèdiques, programació i gestió de noves visites.

Visites no mèdiques

Són aquells acompanyaments que es realitzen a consultes i/o centres no inclosos en el marc sanitari i es desenvolupen amb la mateixa metodologia que les mèdiques. Poden ser acompanyaments a centres estètics, de rehabilitació, comerços o altres.

Urgència 24 h/ 365 dies

Aquest servei d’urgència es presta les 24 hores dels 365 dies de l’any.

En qualsevol moment pot ser activat.

És un recurs destinat tant a particulars com entitats o equipaments.

Podem trobar dues opcions:

ACOMPANYAMENT A LA URGÈNCIA

Acompanyament i estança al centre sanitari mentre es realitzen les proves pertinents per valorar l’estat de l’usuari i diagnosticar el motiu pel qual s’ha traslladat.

HOSPITALITZACIÓ

Pot ser que el procés sigui més llarg i els metges creguin oportú fer un ingrés. En aquest cas el nostre equip està amb l’usuari el temps que sigui necessari.

En ambdues opcions es lliurarà a la família, tutor o entitat l’informe mèdic i un de seguiment elaborat per nosaltres per tal de conèixer tot el procés detalladament.

Tant en hospitalització com en urgència, a més de realitzar l’acompanyament, també es duen a terme les diferents funcions de suport i vetlla.

Fundació-merce-pla
fundacio-tutelas-terres-del-ebre
assosiacio-jeroni-moragas
Apasa
fundacio-ajem
Imatges extretes de la pàgina web de les organitzacions